- A dictionary of medical eponyms

Cæsar Peter Møller Boeck - bibliography

Related eponyms

Biography

Norwegian dermatologist, born September 28, 1845, Lier; died March 17, 1917, Kristiania (Oslo).

Bibliography

 • Beretning om Typhus exanthematicus paa Sarpsborg i Aarene 1871 og 1872 tilligemed en kort Oversigt over denne Sygdoms Optræden i Norge i de senere Aar.
  Med 4 Træsnit. Norsk Magazin for Lægevidenskaben, Christiania (Oslo), 1872, IV: 241-284.
 • Et Tilfælde af Molluscum contagiosum.
  Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 3. R. 1872: 386-389. Et Tilfælde af Neuritis traumatica ascendens.
  Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 1872, IX: 105-114.
 • Tvende eiendommelige Tilfælde af Lupus erythematodes disseminatus. Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 1872, X: 1-28.
 • Polyneuritis acuta. Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 1875-1883 ???
 • Ueber Molluscum contagiosum und den sogenannten Molluscumkörper [med en Tavle mikroskopiske Tegninger]. Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 1875, II: 23-34.
 • Ueber Wachholderräucherungen in der Hauttherapie.
  Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 1875, II: 463-466.
 • Nekrolog [Wilhelm Boeck].
  Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 1876, III: 135-140.
 • Om den folliculære eller tonsillære Angina.
  Forhandlinger i det medicinske Selskab i Christiania, 1877: 69.
 • Ein seltener Fall von Pemphigus neonatorum.
  Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 1878, V: 17-21.
 • Et Tilfælde af Lichen planus.
  Forhandlinger i det medicinske Selskab i Christiania, 1881: 35-38.
 • Et Tilfælde af multipel, kachectisk Hudgangren [en sjelden, kun fra Breslau beskreven Sygdomsform].
  Forhandlinger i det medicinske Selskab i Christiania, 1881: 172-175.
 • Om Mallassez's Sporer og Microsporon minutissimum s. Leptotrix epidermidis (med Angivelse af en egen Farvemethode).
  Forhandlinger i det medicinske Selskab i Christiania, 1881: 147-154.
 • Om Xanthoma tuberculatum.
  Forhandlinger i det medicinske Selskab i Christiania, 1881: 180.188.
 • Nekrolog over Hebra.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, I: 27-31.
 • Et Tilfælde af Pustula maligna (Miltbrand).
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, I:97-105.
 • Om Behandlingen af de suppurerende Buboner.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, I: 129-136 og 151-154.
 • Hydrocele helbredet ved en Klorzininjektion.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, I: 168-170.
 • Om Diagnosen og Behandlingen af Lupus vulgaris.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, I: 289-298, 305-312 and 321-332.
 • Rheumatismus acutus og Erythema nodosum som Eftersygdomme efter Svælgbetændelser tilligemed Bemærkninger om de rheumatiske Febres Patogenes.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, II: 129-137, 145-152, og 177-186.
 • Nogle Bemerkninger i Anledning af Dr. Eisenschitz's Artikel om syphilitiske Børn Ernæring samt Meddelelse af 4 Tilfælde af Mamillærchanker, frembragt ved Smitte fra hereditær syphilitiske Børns Mund.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, III: 129-137.
 • 4 Tilfælde af syphilitisk Infektion gjennem Tonsillen.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, III: 193-203.
 • Et Tilfælde af Polyneuritis acuta (Pierson) indledet med en Purpura rheumatica.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, III: 257-267.
 • Fortsatte Iagttagelser over akute rheumatiske Affektioner, fremkaldte ved Svælgebetændelser.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, IV: 153-165.
 • Et Tilfælde af akut, hæmorragisk Nephritis rheumatica helbredet ved Salicylsyre.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, IV: 217-225.
 • Nogle Bemærkninger om Fællesforskningen.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, IV: 301-306.
 • Angiomer, behandlede med Kloralindsprøitninger.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, IV: 442-447.
 • Fremdeles 3 Tilfælde af Syphilitis Infektion gjennem Tonsillerne.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, V: 311-316 og 325-335.
 • Endnu et Tilfælde af akut Polyneurit (multipel Neurit). –Lethal Udgang.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1881, V: 365-375.
 • Essentielle Erythantheme (Auspitz).
  Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 1883, X: 481-489.
  (Heinrich Auspitz, Austrian dermatologist, 1835-1886)
 • Erythema multiforme und Purpura rheumatica – durch Schlundenentzündung hervorgerufen. Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 1883, X: 481-489.
 • Bemærkninger under Disussionen om smitsomme Sygdommes Spredning gjennem Skolerne.
  Förhandl. vid de skandinavn Naturf. 12te Möte i Stockholm 1880. Stockholm, 1883: 750-752.
 • Das Jodoform-Lapisätzmittel in der Hauttherapie.
  Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 1886, XIII: 53-56.
 • Resorcin bei der Behandlung der spitzen Warzen.
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, Jahrg. 5 – 1886: 93-97.
 • Einige beobachtungen über Lichen ruber in Norwegen.
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, Jahrg. 5 – 1886: 435-445.
 • Gibt er eine den Ziegen eigenthümliche Pockenkrankheit?
  Deutsche Zeitschrift für Thiermedicin und vergleichende Pathologie, Leipzig, VI: 18-32.
 • On the etiology of Acute Rheumatism and Chorea. Med E. Bull.
  Report by collective investigation committee of the Norwegian medical association, side 14-40.
 • Notis om behandlingen af eczema Infantum.
  Tidsskrift for praktisk Medicin, 1887, VII: 273-280.
 • Ny farvemetode for de paa huden snyltende soppe (Boraxmethylenblaat).
  Forhandlinger i Det medicinske Selskab i Kristiania, 1887: 119-123.
 • Om Eczema circiné og Malassez' sporer.
  Forhandlinger i Det medicinske Selskab i Kristiania, 1888: 39-43
 • Voldsom inspiratorisk dyspnoe helbredet ved antipyrin.
  Forhandlinger i Det medicinske Selskab i Kristiania, 1888: 97-98.
 • Iagttagelser over enkelte sjeldnere hudsygdomme i Norge (Lichen ruber. – Acne frontalis s. necrotica. – Pityriasis rosea. – Pityriasis pilaris. – Urticaria perstans) Med 4 lystyk og 5 træsnit.
  Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 1888: 617-640, 693-750, 793-828, 893-929.
  Også utgitt som særtrykk. 155 sider.
 • Ein Fall von Pityriasis pilaris. Mit 5 Abbildungen.
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, B. 1889, VIII: 97-116.
 • Tilfælde af medfødt syfilis i 2den generation.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1889: 94-98.
 • Syphilis héréditaire à la seconde génération.
  Annales de dermatologie et de syphiligraphie, Paris, 1889, IX: 782-784.
 • Ueber Acne frontalis s. necrotica (Acne pilaris, Bazin).
  Mit 1 Tafel. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1889, 21: 37-49.
  (Pierre-Antoine-Ernest Bazin, French dermatologist, 1807-1878)
 • Tilfælde af Dariers sygdom.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1889: 129-135.
 • Mindeord over prof. dr. F. C. Faye.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1890: 146-148.
 • Mindeord over medicinaldirektør dr. L. V. Dahl.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1890: 246-248.
 • Morgenbladet for 1891: Her finnes en rekke meddelelser fra Rikshospitalets hudsykeavdeling om resultatet av de der foretatte forsøk med Kochs tuberkulin.
 • Vier Fälle von Darier'scher Krankheit. Mit 3 Tafeln.
  Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1891, 23: 857-886.
 • Kurze Notiz über Behandlung des Ulcus Rodens mit dem Unna'schen Resorcinpflastermull.
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1891, B: 173-174.
  (Paul Gerson Unna, German dermatologist, 1850-1929)
 • Et tilfælde af Polymyositis acuta med udgang i helbredelse.
  Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 1891: 931-940.
 • Om den Darierske Dermatose.
  Festskrift i anledning af overlæge dr. D. C. Danielssens 50-aarige embedsjubileum, 1891: 105-131. Med 3 tavler.
  (Ferdinand-Jean Darier, French dermatologist, 1856-1938)
 • Arsenikkeratose i haandfladerne.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1892: 190.
 • Ueber Psorospermosen. Indledningsforedrag.
  Verhandlungen des zweiten internationalen dermatol. Congresses in Wien 1892. Side 256-268.
 • Bemerkungen über Lupus erythematosus (Diskussion).
  Verhandlungen des zweiten internat. dermatol. Congresses in Wien 1892. Side 368-369.
 • Indlæg i debatten om prostitutionen.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1893: 4-10 og 32.
 • Fortsatte iagttagelser over enkelte sjeldnere hudsygdomme i Norge (Herpes s. Dermatitis gestationis. – Hydroa vacciniforme. – Dermatitis herpetiformis circumscripta s. circinata).
  Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 1893: 532-555.
 • Nekrolog over overlæge dr. med. et philos. Danielssen.
  Tidsskrift for Den norske lægeforening, 1894: 381-384.
 • Neues Verfahren bei der Färbung der Mikroparasiten aud der Oberfläche des Körpers.
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1894, B: 467-470.
 • Vier Fälle von Hydroa vacciniforme, Bazin.
  Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1894, 26: 23-31.
 • Utugtens følger for legemet. Kristiania 1894. 30 sider. Foredrag holdt i "Den akademiske kreds" og utgitt under denne tittelen av Kristiania forening til fremme af sædelighed.
 • Ny, enkel fremgangsmaade ved farvning af planteparasiter paa hudens overflate.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1894: 57-59.
 • Extragenital infektion med syfilis.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1895: 222-223.
 • Aus der Praxis (Kurze Notizen).
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1895, B, XXI.
 • Cromsäure. – Lapisätzung in der syphilidolgischen Praxis.
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1895, B, XXI: 81-82.
 • Bleiwasserliniment in der Hauttherapie.
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1895, B, XXI: 120-122.
 • Ein Frostmittel. Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1895, b, XXI: 171.
 • Oleum physeteris als Salbenkonstituens besonders bei der Behandlung von Acna vulgaris. Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1895, B, XXI: 228.
 • Cyanose af extremiteterne med vesico-bulløse eruptioner hos børn i 2det leveaar med midlertidig tab af taleevnen.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1896: 180-181.
 • Behandlung recenter Syphilis mit tertiär- syphilitischen Serum.
  Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1896, 35: 387-408.
 • Om tuberkulosens exantemer.
  Festskrift til H. M. Kong Oscar II ved regjeringsjubilæet 1897 fra Det norske universitet, bind I.
  Også i særtrykk; 60 sider, Kristiania, 1897.
 • De Exantheme der Tuberculos. (Sonderdruck). Wien und Leipzig, 1897. 70 sider.
 • Et tilfælde af Acanthosis nigricans, "Dystrophie papillaire et pigmentaire".
  Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 1897: 273-284.
 • Poliomyelit overført fra barn til moder.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1898: 88-89.
 • Die Exantheme der Tuberculose (Tuberculides, darier).
  Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1898, 42: 71-106, 175-194 og 363-377.
 • The nature of Lupus erythematosus.
  British Medical Journal, 1898, September 10th.
  Innledningsforedrag holdt i Edinburgh, Juli 1898.
 • Indlæg i diskussionen om prostitutionen i Kristiania.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1898:409-410.
 • Multipelt beningt hud-sarcoid; med 4 tavler. (En hidtil ikke beskreven hudaffektion).
  Norsk Magazin for Lægevidenskaben, Kristiania (Oslo), 1899, 60: 1321-1334.
 • Multiple benign sarcoid of the skin.
  Journal of Cutaneous and Genitourinary Diseases, Chicago, 1899, 17: 543-550.
 • Les tuberculides. Rapport.
  Comptes rendu du XIII Congrès internat. de Médecine. Paris, 1900. Section de Dermatologie. Pages 95-114.
 • Weitere Beobachtungen über das multiple benigne Sarkoid der Haut. Mit 1 Tafel.
  Festschrift zu Ehren von Moriz Kaposi. Wien und Leipzig, 1900. 16 pages.
 • Indlæg i diskussionen om den medicinske undervisning.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1902: 177-180.
 • La prostitution des mineures.
  Comptes rendu des séances de la II Conférence internationale pour la prophylaxie des maladies vénériennes à Bruxelles, 1902, side 68-71.
 • Fortsatte undersøgelser over "det multiple benigne sarkoid".
  Med 3 tavler. Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 1904: 609-659.
 • Hereditäre Lues in der zweiten Generation.
  Berliner klinische Wochenschrift, 1904 nr. 37 (Festnummer).
 • Om optræden af lepra paa Østlandet og om import fra Sverige.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab i Kristiania, 1904: 237-239.
 • En kort beretning om "Tidsskriftet"s grundlæggelse og om dets virksomhed i de første syv aar af dets bestaaen.
  Tidsskrift for Den norske lægeforening, 1905: 877-884.
 • Fortgesetzte Untersuchungen über das multiple benigne Sarkoid. Mit 1 tafel.
  Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1905, 73: 71-86. Sonderdruck 48 pages.
 • Nogle foreløbige forsøk med sajodin.
  Pharmacia, tidsskrift for kemi og farmaci, 1906, nr. 11.
 • Die Lokalisation der Dermatitis herpetiformis Duhring. Mit drei Figuren in Text.
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1907, B: XLV: 277-283.
  (Louis Adolphe Duhring, American dermatologist, 1845-1913)
 • Bidrag til en ogsaa i den almindelige private praksis lettere gjennomførbar lupusbehandling.
  Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 1908: 833-847.
 • Zur Behandlung des Lupus vulgaris.
  Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1909, B, XLVIII: 439-441.
 • Indlæg i disk. om syfilis og sindssygdomme.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab, 1909: 164.
 • Bemerkungen in der Diskussion über die Ursachen und Verbreitungswege der Lepra.
  Verhandlungen des II internationale Leprakonferenze in Bergen, 1909, Vol. III: 75-76.
 • Om forekomsten af Leprabaciller i fæces hos knudede Spedalske, disse bacillers kilde og senere skjæbne.
  Norsk Magazin for lægevidenskaben, 1910: 1011-1008.
 • Demonstration av patienter behandlet med Ehrlich's "606" i Det norske medicinske selskab i møtet den 12te oktober 1910.
  Norsk Magazin for lægevidenskaben, 1911: 1-7.
 • Ueber das Herstammen und das weitere Schicksal der mit den Faeces entleerten Leprabazillen. Festchrift gewidmet P. G. Unna von Freunden und Schülern zum sechtzigsten Geburtstage.
  Hamburg und Leipzig 1910, Bd. 1: 436-441.
 • Indlæg i disk. om Ehrlichs præparat 606.
  Forhandlinger i Det medicinske selskab, 1910: 606.
 • Et nyt virksomt antipsoriaticum.<
  Norsk Magazin for lægevidenskaben, 1911: 882-886.
 • To iagttagelser af tuberkuløst primærsymptom med lokal glandelsvulst og snart efterfølgende generelt exanthem i den tidlige barnealder.
  Festskrift til G. Armauer Hansen på hans 70 års fødselsdag.
  Medicinsk revue, 1911: 167-174.
 • To iagttagelser av tuberkuløst primærsymptom med lokal glandelsvulst og snart efterfølgende generelt exanthem i den tidlige barnealder.
  Medicinsk revue, 1911: 500-506. Obituaries etc.
 • Kristian Grøn (1855-1931): Tidsskrift for Den norske lægeforening, 1917: 268-269.
 • Fredrik Georg Gade (1855-1933): Norsk magazin for lægevidenskaben, 1917: 498-499.
 • Hans Peter Lie (1862-1945): Medicinsk revue 1917: 165-169.
 • Morgenbladet 17. mars 1917. T. t. 18. mars 1917.
 • Caesar Boeck zu seinem 66. Geburtstage in Verehrung gewidmet von Freunden und Schülern. Übesicht über die literarische Tätigkeit von Professor Cäsar Boeck. Zusammengestellt von Dr. med. K. Grøn.
  Wien und Leipzig, 1911.
  Sonderdruck von Archiv für Dermatologie und Syphilis, CX Band, 1. u, 2. Heft. 621 sider. 26 tavler.
 • J. Haavaldsen og Rasmus Hansson:
  To veteraner i norsk medicin, Cæsar Boeck og Alexander Malthe – begge 70 år.
  Tidsskrift for Den norske lægeforening, 1915: 1111-1118.
 • K. Grøn:
  [Biografi i anledning av hans avskjed.]
  Norsk Magazin for lægevidenskaben, 1915: 960-967.

What is an eponym?

An eponym is a word derived from the name of a person, whether real or fictional. A medical eponym is thus any word related to medicine, whose name is derived from a person.

What is Whonamedit?

Whonamedit.com is a biographical dictionary of medical eponyms. It is our ambition to present a complete survey of all medical phenomena named for a person, with a biography of that person.

Disclaimer:

Whonamedit? does not give medical advice.
This survey of medical eponyms and the persons behind them is meant as a general interest site only. No information found here must under any circumstances be used for medical purposes, diagnostically, therapeutically or otherwise. If you, or anybody close to you, is affected, or believe to be affected, by any condition mentioned here: see a doctor.